WORLD BEDWETTING WEEK

Waarom is deze dag zo belangrijk?

De ‘Internationale week van het bedplassen’ werd gelanceerd om het grote publiek en professionele zorgverleners ervan bewust te maken dat bedplassen een veelvoorkomend medisch probleem is dat kan en moet worden behandeld..

Het thema is: 'Tijd voor actie', omdat men zich ervan bewust is dat er veel meer kan worden gedaan om kinderen die in hun bed plassen te diagnosticeren en te behandelen.
Bedplassen is een veelvoorkomend medische aandoening die ernstige gevolgen kan hebben voor het gevoel van eigenwaarde, emotioneel welzijn en dagelijks functioneren van kinderen, waarbij ook de schoolprestaties en het sociale leven kunnen beïnvloed worden. 2,3,4,5,6
Bedplassen is niemands schuld en het probleem zou zonder schuld- of schaamtegevoelens binnen het gezin of met de huisarts besproken moeten kunnen worden.
De gevolgen worden echter vaak onderschat, waardoor meestal geen hulp wordt gevraagd en dus ook niet wordt aangeboden. 7
Met de ‘Internationale Week van het Bedplassen’ willen we de aandacht vestigen op het feit dat bedplassen een veelvoorkomende medische aandoening is die behandeld kan en moet worden. 1
Zo hopen we ouders en kinderen aan te moedigen om dit met hun arts te bespreken zodat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Voor meer wetenschappelijk onderbouwde informatie kunnen ouders, kinderen en artsen terecht op de website www.drogenachten.be van de werkgroep VZW Droge Nachten, alsook op de internationale website www.worldbedwettingday.com.

REFERENTIES

  • 1. Hjälmås K et al. Nocturnal Enuresis: An International Evidence Based Management Strategy.
  • 2. Vande Walle J et al, Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983
  • 3. Vande Walle J et al, Erratum to: Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2013;171:971-983
  • 4. Vande Walle J et al, Erratum to: Practical consensus guidelines for the management of enuresis. Eur J Pediatr 2012;171:971-983
  • 5. Theunis M et al, Self-Image and Performance in Children with Nocturnal Enuresis. European Urology (2002) 41:660-667
  • 6. Nathan D, Nocturnal enuresis guidelines. Notthingham Children’s Hospital. 2014. 1-17
  • 7. Austin P et al. The Standardization of Terminology of Lower 7Urinary Tract Function in Children and Adolescents: Update Report from the Standardization Committee of the International Children’s Continence Society, The Journal of Urology (2014);191:1863-1865

Deze browser ondersteunt geen PDFs. Download hier de PDF: Download PDF.

Deze browser ondersteunt geen PDFs. Download hier de PDF: Download PDF.