Algemene urologie

Algemene urologie

Het netwerk Urologie Kempen stelt ons als groep Urologen in staat om ons te specialiseren in bepaalde subdisciplines, welke we hieronder even aan u voorstellen.

Het is voor u als patiënt echter belangrijk om te weten dat u bij elke Uroloog uit ons netwerk terecht kan voor urologische basiszorg - zoals prostaatkankerscreening, plasproblemen, nierstenen, kleine ingrepen of urologische urgenties.

Meer dan 90% van de urologische aandoeningen vallen onder deze noemer en kunnen dus door elke arts binnen ons netwerk vastgesteld en behandeld worden.

Indien uw Uroloog oordeelt dat u best behandeld zou worden door een arts die zich specifiek in deze pathologie heeft bekwaamd, mag u er gerust in zijn dat u naar een collega zal worden verwezen voor de best mogelijke behandeling – dat is de kracht van ons netwerk.

Specialismen

Oncologische urologie
Oncologische urologie
Oncologische urologie
Detail
Functionele urologie
Functionele urologie
Functionele urologie
Detail
Endo-urologie
Endo-urologie
Endo-urologie
Detail
Reconstructieve urologie
Reconstructieve urologie
Reconstructieve urologie
Detail
Andrologie
Andrologie
Andrologie
Detail
Laparoscopie
Laparoscopie
Laparoscopie
Detail
robot-urologie
robot-urologie
robot-urologie
Detail
Laparoscopie
Laser
Laser
Detail
Neuro
Neuro
Neuro
Detail