Endo-urologie

Endo-urologie

Het behandelen van Urologische problemen door middel van een camera die via de plasbuis naar binnen wordt gebracht. Voorbeelden zijn het behandelen van stenen in de nier of de urineleider, het wegnemen van oppervlakkige blaastumoren of een (laser-)behandeling voor goedaardige prostaatvergroting.

Ook het verwijderen van zeer grote nierstenen valt in deze categorie, ondanks het feit dat hiervoor toch een kleine snede in de huid gemaakt wordt.