Reconstructieve urologie

Reconstructieve urologie

Herstel van een vernauwing aan de plasbuis. Voornamelijk bij mannen die hiervoor al meerdere ingrepen ondergingen vergt dit een specialistische aanpak, waarbij soms gebruik wordt gemaakt van wangslijmvlies om de plasbuis te verbreden. Herstel van problemen aan de urineleider (die de urine afvoert van de nier naar de blaas) gebeurt meestal door middel van een specialist in de laparoscopie (zie onder)