Laparoscopie

Laparoscopie

Ingrepen die uitgevoerd worden via kijkoperaties in de buikholte door middel van een aantal kleine insnedes. Veel van deze ingrepen zijn oncologisch van aard (zoals verwijderen van de nier of prostaat), maar ook reconstructies van de urineleider of herstellen van vernauwingen op het nierbekken vallen onder deze noemer.